หมวดที่ 6 เครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง

6.1-4 เสื้อคลุมดับเพลิง

6.1-4 เสื้อคลุมดับเพลิง

 

เสื้อคลุมดับเพลิงแบบมาตรฐานอเมริกา ขนาดคลุมยาวถึงเข่า ชนิดผ้าใบ
กระดุมแบบตะขอสับ พร้อมแถบสะท้อนแสง ( ขนาดฟรีไซด์ )