หมวดที่ 6 เครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง

6.4-2 ถุงมือดับเพลิง ชนิดหนังเฟอร์สีดำ ,น้ำตาล

6.4-2 ถุงมือดับเพลิง ชนิดหนังเฟอร์สีดำ ,น้ำตาล

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ ความยาว 12 นิ้ว