หมวดที่ 6 เครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานดับเพลิง

6.5-3 รองเท้าดับเพลิง HAVIK รุ่น 9687

6.5-3 รองเท้าดับเพลิง HAVIK รุ่น 9687

. มาตรฐาน CE95 EN345
. ANSI 241 PT91
. ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์ กันสารเคมี,ความร้อน,น้ำมัน,และไม่ติดไฟ
. แผ่นฉนวนกันความร้อน
. พื้นและหัวเสริมเหล็ก