หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

7.1-2 โครงกระบังหน้ากันสะเก็ดความร้อน และสารเคมี

7.1-2 โครงกระบังหน้ากันสะเก็ดความร้อน และสารเคมี

พร้อมที่ครอบศรีษะ ชนิดหมุนได้ตามขนาดศรีษะของผู้ใช้งาน 
แผ่นทำจากโพลี่คาร์บอเนต มีทั้ง แบบเลนส์ใสและเลนเทา
ได้มาตรฐาน ANSI ,Z87.1-1989