หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.1 ถังดับเพลิง MULTI PURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

1.1 ถังดับเพลิง MULTI PURPOSE DRY CHEMICAL  FIRE EXTINGUISHER

 

* เครื่องดับเพลิงเอนกประสงค์ชนิดผงเคมีแห้งใช้ง่ายปลอดภัย (รับรองมาตรฐาน ม.อ.ก.) ใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้, 
  กระดาษ, สิ่งทอ, ยาง, น้ำมัน, ก๊าซ และไฟฟ้า
* SPEEDILY EXTINGUISHERS FIRES OF ALL TYPES,
 (WOOD, PAPER-TEXTILE, RUBBER, OIL, GAS AND ELECTIC)