หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

7.2-4 แว่นครอบตานิรภัย GOGGLE

7.2-4 แว่นครอบตานิรภัย  GOGGLE

- เป็นแว่นครอบตาที่ให้มุมมองกว้าง สามารถปรับสายรัดให้กระชับได้สะดวก  มีวาล์วระบายอากาศ   ปลอดภัย และกันสารเคมีได้

มาตรฐาน ANSI Z87.1