หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

แว่นครอบตานิรภัย  GOGGLE

แว่นครอบตานิรภัย  GOGGLE <br><br>

- เป็นแว่นครอบตาที่ให้มุมมองกว้าง สามารถปรับสายรัดให้กระชับได้สะดวก  มีวาล์วระบายอากาศ   ปลอดภัย และกันสารเคมีได้

มาตรฐาน ANSI Z87.1