หมวดที่ 1 เครื่องดับเพลิง - ถังดับเพลิง

1.3 ถังดับเพลิง FE(36) NON C.F.C FIRE EXTINGUISHER

1.3 ถังดับเพลิง FE(36) NON C.F.C  FIRE EXTINGUISHER

 

* เป็นสารเหลวระเหยชนิดทดแทน
* ได้รับการรับรองว่าเป็นเครื่องดับเพลิงที่ปลอดภัยสะอาดและใช้สะดวกที่สุด
* ไม่เกิดสนิม ให้อายุใช้งานได้ยาวนาน
* ไม่มีภาวะมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
* ใช้ดับไฟได้ 3 ประเภทชนิด A,B,C