หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

ตลับไส้กรอง 07101

ตลับไส้กรอง 07101

 

ป้องกันฝุ่นละอองเล็กๆ หมอก /ไอ/ควัน ที่เต็มไปด้วยอันตราย
( พวกอนุภาคเล็ก )