หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

ตลับไส้กรอง 07301

ตลับไส้กรอง 07301

 

ป้องกันไอระเหย ,สารตัวทำลาย กรดแก๊ส ไอด่าง ไอแอมโมเนีย
( ใช้ได้ทั้งสารอินทรีย์/อนินทรีย์ )