หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

ตลับไส้กรอง 09202

ตลับไส้กรอง 09202

 

ป้องกันไอระเหยพวกสารอินทรีย์ เช่น สี , ทินเนอร์ , แล็คเกอร์,ยาฆ่าแมลง
และจำพวกที่มีจุดเดือดของเหลว
สูงกว่า 65 องศาฯ