หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ BIBARI B1501

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ BIBARI B1501

 

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็กมีวาล์วช่วยในการหายใจได้สะดวกขึ้น
เหมาะสำหรับงานเซรามิก ปูนซีเมนต์ งานผลิตแป้ง
มาตรฐาน CE 0120 ( P1 )