หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ B4501


อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ B4501<br><br><br>

 

หน้ากากป้องกันไอสารอินทรีย์ มีคาร์บอน  ช่วยดูดซับกลิ่น 
มีวาล์วช่วยในการหายใจเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ใช้ในงานพ่นยาฆ่าแมลง งานพ่นสี งานฟอกย้อม 
มาตรฐาน CE