หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

7.4-7 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ B4501

7.4-7 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ B4501

 

หน้ากากป้องกันไอสารอินทรีย์ มีคาร์บอน  ช่วยดูดซับกลิ่น 
มีวาล์วช่วยในการหายใจเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
ใช้ในงานพ่นยาฆ่าแมลง งานพ่นสี งานฟอกย้อม 
มาตรฐาน CE