หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

หน้ากาก TG -20Sหน้ากาก TG -20S<br><br><br><br>

 

หน้ากากปั๊มขึ้นรูป สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น ควัน สารเคมี พับใส่กระเป๋าได้ 
เหมาะโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นมากๆ เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า