หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

7.4-8 หน้ากาก TG -20S

7.4-8 หน้ากาก TG -20S

 

หน้ากากปั๊มขึ้นรูป สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่น ควัน สารเคมี พับใส่กระเป๋าได้ 
เหมาะโรงงานที่มีกลิ่นเหม็นมากๆ เสริมขอบผ้ากันเจ็บหน้า