หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

7.4-9 หน้ากาก TG - 191S

7.4-9 หน้ากาก TG - 191S

 

หน้ากากปั๊มขึ้นรูป สำหรับป้องกันกลิ่น ฝุ่นละเอียด ควัน สารเคมี และเชื้อโรค
เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป