หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

ถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูง

ถุงมือยางกันไฟฟ้าแรงสูง

 

ใช้สวมใส่ป้องกันไฟฟ้า .
ตั้งแต่ 2,000 - 30,000 V. มาตรฐาน EN, IEC และ DIN
เหมาะสำหรับ > งานทีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าแรงสูง
มาตรฐาน CE : EN388