หมวดที่ 7 อุปกรณ์เซฟตี้บุคคล

ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

 

ให้ความกระชับขณะสวมใส่,
 ป้องกันการบาด การเฉี่ยวเฉือน กันลื่น ยาว 22 ซม. ขอบรัดข้อ Flexi
เหมาะสำหรับ > งานจับชิ้นงานที่ต้องการความกระชับ จับชิ้นส่วนต่างๆ