หมวดที่ 2 สายส่งน้ำดับเพลิง

2.2 สายส่งน้ำดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน

2.2 สายส่งน้ำดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน

 

ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลี่เอสเตอร์ ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE สีแดง
ทนต่อแรงอัดดันของน้ำได้สูง ป้องกันเชื้อรา
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร 
ขนาด    2 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร 
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 , 30 เมตร