หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.2 แผงกั้นจราจร

8.2 แผงกั้นจราจร

 

แผงกั้น ทำจากเหล็กทาสีขาว-แดง มีให้เลือกทั้งแบบมีล้อ และไม่มีล้อ
ความยาว 1 เมตร , 1.5 เมตร และ 2 เมตร  
สามารถเพิ่มป้าย หรือข้อความและสัญลักษณ์ได้ตามต้องการ