หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.3 กระบอกไฟกระพริบ

8.3 กระบอกไฟกระพริบ

 

.ผลิตจาก POLYCARBONATE 
.มีขนาดความยาว 55 ซม. ทำงานได้ต่อเนื่องประมาณ 100ชม.
.สามารถเป็นไฟฉายและกระพริบในอันเดียวกัน