หมวดที่ 8 อุปกรณ์จราจร

8.5 กระจกโค้ง

8.5 กระจกโค้ง

 

.กรอบผลิตจากพลาสติกอะคิริคสีแดง
.กระจกโค้งเป็นกระจกเงาแท้ ไม่แตกลายเมื่อตากแดดเป็นเวลานาน
.มีขนาดตั้งแต่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ",18",24"